BİYOYAKITLAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
 
 Adı Soyadı: DOÇ.DR. RAHİM ADA
Fakülte Adı:  ZİRAAT FAKÜLTESİ TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ ENDÜSTRİ BİTKİLERİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  ENDÜSTRİ BİTKİLERİ
E-Mail :  rahimada selcuk.edu.tr
Telefon : 03322232938
Adres : SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ, KAMPÜS, SELÇUKLU, KONYA
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARLA BİTKİERİBÖLÜMÜ2004 

  Akademik Yayınlar:
1. Soylu, S., B. Sade, F. Akınerdem, M. Babaoğlu, R. Ada, T. Eryılmaz, Ö. Öztürk, H. Oğuz, , " 2010. Investigation of agronomic potantial of switchgrass (Panicum virgatum l.) as an alternative biofuel and biomass crop for Turkey. ", 18th European Biomass Conference and Exhibition, 3-7 May, Lyon, France., , , , ,( )
2. Öztürk, Ö. ve R. Ada,, " Soya tarımı ve önemi. ", Konya Ticaret Borsası Dergisi , 10(25), , 50-54 , ,( Diğer )
3. Ada, R., " Cluster Analysis and Adaptation Study for Safflower Genotypes ", Bulgarian Journal of Agricultural Science, , , , 2013,( SCI )
4. Ada, R. , " Effects of winter and spring sowing on yield components of safflower genotypes. ", World Academy Science, Engineering and Technology 66, pp.622-626, June 2012, Paris, France., , , , 2012,( )
5. Ada, R., " Aspir Islahında Melezleme ve Kendileme Teknikleri ", Üniversite Dergisi, 26(2), , 87-92, 2012,( Üniversite Dersgisi )
6. Ada, R., R. Acar ve A. Özköse, , " Konya ekolojik koşullarında yer elmasının (Helianthus tuberosus L.) yumru verimi. . ", 9. Ulusal Sebze Tarımı Sempozyumu, 12-14 Eylül 2012, Konya, , , 290-293, 2012,( Konferans )
7. Acar, R., R. Ada, ve A., Özköse, , " Effects of different mowing dates of plant top on tuber yield of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.). ", African Journal of Biotechnology, 10(45) , , 9036-9040, 2011,( SCI )
8. Ada, R. ve Ö. Öztürk, , " Soyada yağ verimi ile bazı verim unsurlarının korelasyonu ve path analizi. ", Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt II, Poster Bildiriler, Endüstri Bitkileri ve Biyoteknoloji, Bursa, , , 1151-1154, 2011,( Konferans )
9. Ada, R.,, " Kışlık olarak ekilen yabani aspir hatlarının bazı tarımsal özellikleri ", Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt II, Poster Bildiriler, Endüstri Bitkileri ve Biyoteknoloji, Bursa, , , 1077-1080, 2011,( Konferans )
10. Öztürk, Ö., R. Ada, F. Akınerdem,, " Bazı aspir çeşitlerinin sulu ve kuru koşullarda verim ve verim unsurlarının belirlenmesi. ", Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 23(50), , 16-27, 2010,( Üniversite Dersgisi )
11. Öztürk, Ö., Akınerdem, F. ve R. Ada, " Kolza ve tarımı ", Ilgın Ticaret Borsası Dergisi , 2, , 42-46, 2010,( Diğer )
12. Soylu, S., B. Sade H. Öğüt, F. Akınerdem, M. Babaoğlu, R. Ada, Ö. Öztürk, H. Oğuz ve T. Eryılmaz, , " Türkiye için alternatif bir erozyonla mücadele ve yem bitkisi olarak dallı darının (Panicum virgatum L.) yetiştirilebilme olanaklarının araştırılması ", Çölleşme ile Mücadele Sempozyumu 17-18 Haziran, Tebliğler Kitabı, Çorum, , , 383-389, 2010,( Konferans )
13. Öztürk, Ö., S. Soylu, R.Ada, S. Gezgin ve M. Babaoğlu,, " Studies on differential response of spring canola cultivars to boron toxicity ", Journal of Plant Nutrition, 33(8), , 1141-1154, 2010,( SCI )
14. Öztürk, Ö., Uyanöz, R., Çetin, Ü. ve R. Ada, , " Aspir (Carthamus tinctorius L.)'de azotlu gübre form ve uygulama zamanlarının ve verim unsurlarına etkileri ", Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, Sunulu Bildiriler, Hatay., Cilt I, , 183-187, 2009 ,( Konferans )
15. Öztürk, Ö. ve R. Ada,, " Correlation and path coefficient analysis of yield and quality components in some sunflower (Helianthus annuus L.) cultivars ", Asian Journal of Chemistry, 21(2), , 1400-1412, 2009,( SCI )
16. Soylu, S., Sade, B., Öğüt, H., Akınerdem, F., Babaoğlu, M., Öztürk, Ö., Ada, R., Eryılmaz, T. ve H. Oğuz,, " Türkiye için alternatif bir biyoyakıt ve silaj bitkisi olarak dallı darının (Panicum virgatum L.) yetiştirilebilme olanaklarının araştırılması ", Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt II, Poster Bildiriler, Hatay, , , 617-620, 2009,( Konferans )
17. Ada, R., Öztürk, Ö. ve F. Akınerdem, , " Konya koşullarında bazı soya fasulyesi çeşitlerinin verim, verim unsurları ve bazı kalite özelliklerinin belirlenmesi. ", Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt I, Sunulu Bildiriler, Hatay., , , 201-204, 2009,( Konferans )
18. Uyanöz, R., Öztürk, Ö., Ada, R. ve Ü. Çetin, , " Farklı form ve dozlarda fosforlu gübre uygulamasının aspir (Carthamus tinctorius L.)'de verim ve verim unsurları üzerine etkileri ", Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt I, Sunulu Bildiriler, Hatay, , , 178-182, 2009,( Konferans )
19. Akınerdem, F., Ada, R., Ö. Öztürk, , " Konya koşullarında bazı kışlık kolza çeşitlerinde verim ve verim unsurlarının belirlenmesi?, ", Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt II, Poster Bildiriler, Hatay, , , 136-140, 2009,( Konferans )
20. Öztürk, Ö., F. Akınerdem, N. Bayraktar, R. Ada, " Konya sulu koşullarında bazı hibrit ayçiçeği çeşitlerinin verim ve önemli tarımsal özelliklerinin belirlenmesi. ", Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(45), , 11-20, 2008 ,( Üniversite Dersgisi )
21. Öztürk, Ö., R. Ada, F. Akınerdem,, " Konya koşullarında yazlık kolza çeşitlerinde uygun ekim zamanının belirlenmesi. ", Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(46), , 6-17, 2008,( Üniversite Dersgisi )
22. Ada R. ve F. Akınerdem,, " Şeker pancarında hasat ve silo kayıpları ", Konya Ticaret Borsası Dergisi , 10(2), , 42-47, 2008,( Diğer )
23. Akınerdem, F. ve R. Ada, , " Şeker pancarı üretimi ve özelleştirme ", Medeniyetin Beşiği Tarımın Öncüsü Çumra Sempozyumu, , , , 2008,( Konferans )
24. Öztürk, Ö., R. Ada ve F. Akınerdem, , " Alternatif-çevre dostu enerji kaynağı biyodizel ve türkiye'de biyodizel üretiminde kullanılabilecek yağ bitkileri. ", Blacksea International Environmental Symposium, 25-29 August, Giresun., , , , 2008,( )
25. Öztürk, Ö., F. Akınerdem, N. Bayraktar ve R. Ada, , " Konya koşullarında bazı aspir çeşitlerinin verim, verim unsurları ve yağ oranlarının incelenmesi ", I. Ulusal Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Biyodizel Sempozyumu, 28-30 Mayıs, Samsun., , , 191-202, 2007,( Konferans )
26. Akınerdem, F., R. Ada, Ö. Öztürk, , " Türkiye de biyoyakıtlar ve biyodizel potansiyeli. ", I. Ulusal Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Biyodizel Sempozyumu, 28-30 Mayıs, Samsun., , , 80-85, 2007,( )
27. Uyanöz, R., Ö. Öztürk, Ü. Çetin, R. Ada ve R. Çakmakçı, , " Ayçiçeğinde fosfat ve azot çözen bakteriler ile aşılamanın verim ve verim unsurları üzerine etkisi ", Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran, Erzurum, , , 575-578, 2007,( Konferans )
28. Ada, R., Ö. Öztürk, F. Akınerdem ve H. Öğüt, , " Konya koşullarında yazlık kolzada farklı azot dozlarının verim ve verim unsurlarına etkileri ", I. Ulusal Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Biyodizel Sempozyumu 28-30 Mayıs, Samsun., , , 291-300, 2007,( Konferans )
29. Ada, R. ve F. Akınerdem,, " Farklı zamanlarda hasat edilen ve silolanan şeker pancarında silolama süresinin verim ve kaliteye etkisi. ", Selçuk Üniversitesi Ziraat Fak,ltesi Dergisi, 20(39), , 77-83, 2006,( Üniversite Dersgisi )
30. Öztürk, Ö., R. Ada, R. Uyanöz ve Ü.Ç. Karaca,, " Azotlu gübre form ve uygulama zamanlarının aspir (Carthamus tinctorius L.)'de yağ verimi üzerine etkisi ", Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt II, Poster Bildiriler, Endüstri Bitkileri ve Biyoteknoloji, Bursa, , , 968-971, 2001,( Konferans )
31. Akınerdem, F., R. Ada , " Ilgın şeker fabrikası bölgelerinde bazı tarımsal uygulamaların tespiti üzerine bir araştırma, ", Selçuk Üniversitesi Ziraat Fak,ltesi Dergisi, 14(24), , 65-69, 2000,( Üniversite Dersgisi )
32. Ada, R., F. Akınerdem, Ö. Öztürk,, " Şeker pancarı çeşitlerinin bazı tarımsal ve kalite özelliklerinin belirlenmesi. . ", 1. Uluslararası Anadolu Şeker Pancarı Sempozyumu, sayfa 173-177, 20-22 Eylül 2012, Kayseri, , , , 2012,( )
33. Öztürk. Ö., R. Ada,, " Yazlık kolzada farklı azot dozlarının verim ile morfolojik özellikler arasındaki ilişkilerinin incelenmesi ", Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 23(49), , 24-29, 2009,( Üniversite Dersgisi )
34. Öztürk, Ö., S. Soylu, R.Ada, S.Gezgin, M. Babaoglu, , " Effects Of Boron Toxicity On The Yield Of Spring Canola Cultıvars. ", In: 1st International Symposium on Sustainable Development, pp 450-454, June 9-10, 2009, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, , , , 2009,( )


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Biyoyakitlar Uygulama Ve Araştirma MerkeziMerkez Müd. Yrd.06/04/201706/04/2020
S.Ü. Bitki Islahi Ve Toh. Tekn. Arş.Ve Uyg. Mrk. Müd.Merkez Müd. Yrd.31/07/201731/07/2020

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
BİTİRME ÖDEVİ
BİTKİSEL ÜRETİMDE YENİ TEKNİKLER (SEÇ)
NİŞASTA ŞEKER BİTKİLERİ
SEMİNER
STAJ-I
STAJ-II
TARIMDA ÇEVRE KİRLİLİĞİ (SEÇ)
TARLA BİTKİLERİ ISLAHI
TARLA DENEME TEKNİKLERİ
YAĞ BİTKİLERİ