BİYOYAKITLAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
HAKKINDA: Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyoyakıtlar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SÜ- BİYAME) 29 Kasım 2007 PERŞEMBE tarih ve Sayı: 26715 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan, merkezin görevlerini, organlarını ve yönetimine ilişkin usul ve esaslarını düzenleyen yönetmelik çerçevesinde kurulmuştur....
MISYON: Merkezin görevleri şunlardır a) Biyoyakıt konusunda faaliyet gösteren kamu ve özel sektöre ait teknik elemanların bilgilerinin yenilenmesi ve geliştirilmesi amacıyla kısa ve uzun süreli eğitim programları düzenlemek, b) Yurtiçi ve yurtdışında biyoyakıt konusunda kongre, sempozyum, çalıştay, seminer, demonstrasyon ve benzeri toplantılar düzenlemek ve düzenlenen toplantılara katılma...
VIZYON: Merkezin amacı yenilenebilir ve çevre dostu olan tarımsal tabanlı biyodizel, biyoetanol, biyogaz ve benzeri biyoyakıtları tanıtmak, yaygınlaştırmak, araştırmalar yapmak ve biyoyakıt alanında ilgili kesimler arasında işbirliğini geliştirmektir.... devamı için tıklayınız...