DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI
SAHNE SANATLARI
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Dilek ZERENLER

Erasmus Koordinatör: Öğr. Gör. Dr. Hilmi YAZICI

Farabi Koordinatör: Öğr. Gör. Mehmet BALTACAN

Mevlana Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Fatma KANDEMİR ŞAHİN

AKTS Koordinatör: Öğr. Gör. Dr. Hilmi YAZICI

Amacı: Sahne Sanatları programı bünyesinde Tiyatro ve Opera sanat dallarında akademik eğitim vererek bu alanlarda öncelikle Türkiyeye ve uluslararası alana yetkin sanatçı, eğitimci ve akademisyenler yetiştirmektir.

Vizyon: Sahne Sanatları programı eğitim ve araştırmalarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen yeni ufuklar açan, gelişmeye açık sanatçı, eğitimci ve akademisyenler yetiştiren evrensel sanat ve bilgi üretimine katkıda bulunan uygulama ve teori arasında yenilikçi ve bütüncül bir bakış açısı kazıran disiplinlerarası iletişim ve işbirliği geliştiren bir program olmaktır.

Misyon: Sahne Sanatları programı bünyesinde Tiyatro ve Opera alanlarında ulusal ve uluslararası işbirliğini geliştirerek bu ala öncelikle Türkiyenin ihtiyacı olan profesyonel sanatçı ve eğitimcileri yetiştirmek ve öğretim programının niteliğini ulusal ve uluslararası sanatçılar, gruplar, topluluklar ve araştırmacıların katkılarıyla daha ileri taşımaktır.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Sahne Sanatları bünyesindeki lisans programlarının amacı geleceğin Tiyatro ve Opera sanatçısı, eğitimcisi ve akademisyeni adaylarına mesleğin etik kuralları ve çağdaş yöntemler çerçevesinde entelektüel bir birikim ve fiziksel donanım kazandırmaktır.

Kabul ve Kayıt Koşulları:

Önceki Öğrenmenin Tanınması: İlgili yönetmelik ve yönetim kurulu kararlarına bağlı olarak öğrencilerin önceki öğrenmelerine ilişkin dersleri muafiyet veya eşdeğer olarak tanınabilir.

Mezuniyet Şartları: Bir öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmesi için, o programdaki tüm dersleri almış ve başarmış olması ve mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Programdaki dersler, her dersin kendine özgü değerlendirme kriterleri çerçevesinde ilgili yönetmelik esaslarına göre Vize, Final ve Bütünleme sınavları ile ölçülüp değerlendirilir.

İstihdam Olanakları: Bu programdan mezun olan olan öğrenciler, amaçları ve çalışmaları doğrultusunda ulusal ve uluslararası çerçevede Tiyatro ve Opera kurumları ile üniversiteler ve çeşitli sanat ve eğitim kurumlarında istihdam edilebilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, amaçları ve çalışmaları doğrultusunda ulusal ve uluslararası çerçevede lisansüstü eğitim alabilirler.