Etkinlik Takvimi
23.03.2019

E-Posta Servisleri

Personel E-Posta
2018-2020 BÜTÇE ÇAĞRISI
Yayınlayan Birim
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Yayın Tarihi: 24.09.2018 08:00:00

ÖNEMLİ!

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 36. Maddesine istinaden

İşletmenizde 2019 mali yılı içerisinde kullanılacak olan gider kalemlerinde mutabık kalınması ve ayrıca yeni harcama kalemi varsa bildirilmesi için 30872  numaralı telefondan Murat BODUR ile en geç 12/10/2018 tarihine kadar iletişim kurulması gerekmektedir.

Belirtilen tarihe kadar herhangi bir iletişim kurulmaması halinde, cari yılın kayıtları esas alınarak biriminizin bütçesi oluşturulacaktır.