YENİLENEBİLİR VE TEMİZ ENEJİ UYG. VE ARŞ. MERK.MD.
HAKKINDA: Selçuk Üniversitesi, Yenilenebilir ve Temiz Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SÜYTEM) 2013 yılında kurulmuştur. Selçuk Üniversitesi Yenilenebilir ve Temiz Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi disiplinler arası her türlü enerji uygulamaları konusunda üniversiteler ile sanayi ve kamu kuruluşlarında ihtiyaç duyulan testlerin, prototip üretim ç...
MISYON: Ülkemizin ve bölgemizin yenilenebilir ve temiz enerji alanındaki potansiyelinin değerlendirilmesini sağlamak, bu amaçla bölgenin dinamiklerini harekete geçirecek insiyatifler başlatmak. Yenilenebilir, temiz ve konvansiyonel enerji konusunda dünyada, Türkiyede ve Konya bölgesinde öncelikli alanları kapsayan Ar-Ge çalışmaları yapmak için öğretim elemanlarını, sanayicileri, kamu ku...
VIZYON: Yaşanabilir bir dünya ve sürdürülebilir bir gelecek için, ilgili tüm kesimlerin işbirliği ile yenilenebilir ve temiz enerji alanında yeni bilgiler, ürün ve süreçler geliştirilmesine odaklanmış çok disiplinli araştırma-geliştirme faaliyetleri başlatmak, ülkemizin ve dünyamızın kısıtlı kaynaklarının rasyonel ve verimli biçimde kullanılmasına yönelik projelerd... devamı için tıklayınız...